Statut javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o.

Naslov / osnovni predpis:

Statut javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o.

Organ sprejema:Nadzorni svet javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o.
Datum sprejema:28.11.2005
Datum začetka veljavnosti:28.11.2005
Opombe:

Občinski svet Občine Gornja Radgona je dal soglasje na Statut javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. na svoji 22. redni seji dne 27.10.2005.