Sklep o nakupu delnic družbe Mariborski vodovod, javno podjetje d.d.

Naslov / osnovni predpis:

Sklep o nakupu delnic družbe Mariborski vodovod, javno podjetje d.d.
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 56 z dne 15.03.2010)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:01.03.2010
Datum objave:15.03.2010
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 56 z dne 15.03.2010

Datum začetka veljavnosti:16.03.2010