Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Prlekija d.o.o.

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Prlekija d.o.o.
(Uradni list RS, št. 81/2016)
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona,
št. 6/2016 z dne 31.12.2016

Organ sprejema:Občinski sveti občin Prlekije
Datum sprejema:07.12.2016
Datum objave:16.12.2016
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 81/2016
št. 6/2016 z dne 31.12.2016 

Datum začetka veljavnosti:17.12.2017
Opombe:

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Prlekija d.o.o. (Uradni list RS, št. 24/09).