Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju občine Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju občine Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 36 z dne 01.10.2007)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:27.09.2007
Datum objave:01.10.2007
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 36 z dne 01.10.2007

Datum začetka veljavnosti:15.10.2007
Opombe:

Z dnem uveljavitve tega odloka je prenehal veljati Odlok o oskrbi prebivalstva s plinom v Občini Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 75/1994)