Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Gornja Radgona
(Prepih - Uradne objave Občine Gornja Radgona,
št. 21/99 z dne 08.03.1999)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:26.02.1999
Datum objave:08.03.1999
Objavljeno v:

Prepih - Uradne objave Občine Gornja Radgona,
št. 21/99 z dne 08.03.1999

Datum začetka veljavnosti:23.03.1999
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 16.07.2015
Opombe:

Z dnem pričetka veljavnosti tega odloka je prenehal veljati Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 9/1996).

Ta odlok je prenehal veljati z dnem uveljavitve Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 93 z dne 01.07.2015).