Odlok o kontroli cen storitev javnih gospodarskih služb v občini Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o kontroli cen storitev javnih gospodarskih služb v občini Gornja Radgona
(Uradni list RS, št. 91/2000)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:21.09.2000
Datum objave:06.10.2000
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 91/2000

OBJAVE SPREMEMB:
Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 20 z dne 15.06.2006

Datum začetka veljavnosti:21.10.2000

Predpisi, ki spreminjajo dani osnovni predpis:

2006 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kontroli cen storitev javnih gospodarskih služb v občini Gornja Radgona
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kontroli cen storitev javnih gospodarskih služb v občini Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 20 z dne 15.06.2006)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:01.06.2006
Datum objave:15.06.2006
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 20 z dne 15.06.2006

Datum začetka veljavnosti:15.06.2006