Odlok za podelitev koncesije za izgradnjo čistilne naprave in izvajanje gospodarske javne službe čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda

Naslov / osnovni predpis:

Odlok za podelitev koncesije za izgradnjo čistilne naprave in izvajanje gospodarske javne službe čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda
(Uradni list RS, št. 69/2002)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:18.07.2002
Datum objave:02.08.2002
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 69/2002

Datum začetka veljavnosti:19.08.2002