Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi vodovodnih objektov in naprav v občini Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi vodovodnih objektov in naprav v občini Gornja Radgona
(Uradni list RS, št. 76/2000)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:20.07.2000
Datum objave:24.08.2000
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 76/2000

Datum začetka veljavnosti:01.09.2000
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 09.06.2010
Opombe:

Ta pravilnik je prenehal veljati z dnem veljave Pravilnika o tehnični izvedbi in uporabi vodovodnih objektov in naprav v občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 58 z dne 01.06.2010).