Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 71 z dne 15.04.2012)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:05.04.2012
Datum objave:15.04.2012
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 71 z dne 15.04.2012

Datum začetka veljavnosti:30.04.2012