Odlok o pokopališkem redu za pokopališča na območju občine Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o pokopališkem redu za pokopališča na območju občine Gornja Radgona
(Uradne objave občinskih skupščin: Gornja Radgona, Lendava in Murska Sobota, št. 22/1986 z dne 10.07.1986) 

Organ sprejema:Skupščina Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:30.06.1986
Datum objave:10.07.1986
Objavljeno v:

Uradne objave občinskih skupščin: Gornja Radgona, Lendava in Murska Sobota,
št. 22/1986 z dne 10.07.1986

OBJAVA SPREMEMB:
Uradne objave občinskih skupščin: Gornja Radgona, Lendava in Murska Sobota,
št. 3/1990 z dne 25.01.1990

Datum začetka veljavnosti:18.07.1986
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 09.07.2020
Opombe:

Ta odlok je prenehal veljati z dnem uveljavitve Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti v občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 4/2020 z dne 24.06.2020).

Predpisi, ki spreminjajo dani osnovni predpis:

1990 - Odlok spremembi in dopolnitvi Odloka o pokopališkem redu za pokopališča na območju občine Gornja Radgona
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Odlok spremembi in dopolnitvi Odloka o pokopališkem redu za pokopališča na območju občine Gornja Radgona
(Uradne objave občinskih skupščin: Gornja Radgona, Lendava in Murska Sobota, št. 3/1990 z dne 25.01.1990)

Datum sprejema:11.01.1990
Datum objave:15.01.1990
Objavljeno v:

Uradne objave občinskih skupščin: Gornja Radgona, Lendava in Murska Sobota, št. 3/1990 z dne 25.01.1990

Datum začetka veljavnosti:02.02.1990
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 09.07.2020
Opombe:

Ta odlok je prenehal veljati z dnem uveljavitve Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti v občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 4/2020 z dne 24.06.2020).