Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 82 z dne 01.10.2013

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:26.09.2013
Datum objave:01.10.2013
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 82 z dne 01.10.2013 

Datum začetka veljavnosti:09.10.2013
Opombe:

Z dnem uveljavitve tega odloka je prenehal veljati Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda (Uradni list RS, št. 4/00 in 69/02).