Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti v občini Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti v občini Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 4/2020 z dne 24.06.2020)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:18.06.2020
Datum objave:24.06.2020
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 4/2020 z dne 24.06.2020

Datum začetka veljavnosti:09.07.2020
Opombe:

Z dnem uveljavitve tega odloka je prenehal veljati Odlok o pokopališkem redu za pokopališča na območju Občine Gornja Radgona (Uradne objave občinskih skupščin: Gornja Radgona, Lendava in Murska Sobota, št. 22/1986 z dne 10.07.1986 in št. 3/1990 z dne 25.01.1990).