Odlok o občinskih taksah v občini Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o občinskih taksah v občini Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 36 z dne 01.10.2007)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:27.09.2007
Datum objave:01.10.2007
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 36 z dne 01.10.2007

Datum začetka veljavnosti:02.10.2007
Opombe:

Z dnem uveljavitve tega odloka je prenehal veljati Odlok o komunalnih taksah v Občini Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 55/1999, 4/2001 in Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 1 z dne 15.08.2003).