Sklep o vrednosti točke za izračun občinske takse v Občini Gornja Radgona (2009)

Naslov / osnovni predpis:

Sklep o vrednosti točke za izračun občinske takse v Občini Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 48 z dne 31.12.2008)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:23.12.2008
Datum objave:31.12.2008
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 48 z dne 31.12.2008

Datum začetka veljavnosti:01.01.2009
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 31.12.2009