Sklep o določitvi višine vzdrževalnine vodovodnega priključka

Naslov / osnovni predpis:

Sklep o določitvi višine vzdrževalnine vodovodnega priključka
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 47 z dne 01.12.2008)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:27.11.2008
Datum objave:01.12.2008
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 47 z dne 01.12.2008

Datum začetka veljavnosti:02.12.2008
Opombe:

Z dnem uveljavitve tega sklepa je prenehal veljati Sklep o določitvi višine vzdrževalnine priključka št. 35200-1/2004-201 (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih, št. 20 z dne 15.06.2006).