Sklep o prodajni ceni odvajanja in čiščenja komunalnih in industrijskih odpadnih voda ter o višini obračunanega stroška omrežnine

Naslov / osnovni predpis:

Sklep o prodajni ceni odvajanja in čiščenja komunalnih in industrijskih odpadnih voda ter o višini obračunanega stroška omrežnine
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 54 z dne 01.12.2009)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:26.11.2009
Datum objave:01.12.2009
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 54 z dne 01.12.2009

Datum začetka veljavnosti:01.12.2009
Opombe:

Z uveljavitvijo novih prodajnih cen storitev odvajanja komunalne in industrijske odpadne vode in določitvi višine obračunanega stroška omrežnine preneha veljati Sklep o lastni cene kanalščine za območje Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 101/2001).