Sklep o vrednosti točke za izračun občinske takse v Občini Gornja Radgona (2011)

Naslov / osnovni predpis:

Sklep o vrednosti točke za izračun občinske takse v Občini Gornja Radgona (2011)
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 63 z dne 30.12.2010)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:22.12.2010
Datum objave:30.12.2010
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 63 z dne 30.12.2010

Datum začetka veljavnosti:31.12.2010
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 31.12.2011