Sklep o vrednosti točke za izračun občinske takse v Občini Gornja Radgona (2013)

Naslov / osnovni predpis:

Sklep o vrednosti točke za izračun občinske takse v Občini Gornja Radgona (2013)
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 75 z dne 31.12.2012)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:20.12.2012
Datum objave:31.12.2012
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 75 z dne 31.12.2012

Datum začetka veljavnosti:01.01.2013
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 31.12.2013