Sklep o vrednosti točke za izračun občinske takse v Občini Gornja Radgona (2014)

Naslov / osnovni predpis:

Sklep o vrednosti točke za izračun občinske takse v Občini Gornja Radgona (2014)
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 83 z dne 31.12.2013

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:19.12.2013
Datum objave:31.12.2013
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 83 z dne 31.12.2013 

Datum začetka veljavnosti:01.01.2014