Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 2/2019 z dne 30.04.2019)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:18.04.2019
Datum objave:30.04.2019
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 2/2019 z dne 30.04.2019

Datum začetka veljavnosti:01.05.2019