Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2009

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2009
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 48 z dne 31.12.2008)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:23.12.2008
Datum objave:31.12.2008
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 48 z dne 31.12.2008

OBJAVE SPREMEMB:
Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 54 z dne 01.12.2009

Datum začetka veljavnosti:01.01.2009
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 31.12.2009

Predpisi, ki spreminjajo dani osnovni predpis:

2009 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2009 (REBALANS)
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2009
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 54 z dne 01.12.2009)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:26.11.2009
Datum objave:01.12.2009
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 54 z dne 01.12.2009

Datum začetka veljavnosti:02.12.2009
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 31.12.2009