Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic zime za sanacijo občinskih cest in objektov komunalne infrastrukture v občini Gornja Radgona za leto 2009

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic zime za sanacijo občinskih cest in objektov komunalne infrastrukture v občini Gornja Radgona za leto 2009
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 50 z dne 01.05.2009)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:24.04.2009
Datum objave:01.05.2009
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 50 z dne 01.05.2009

Datum začetka veljavnosti:02.05.2009
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 31.12.2009