Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2008

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2008
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 32 z dne 01.06.2007)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:30.05.2007
Datum objave:01.06.2007
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 32 z dne 01.06.2007

OBJAVE SPREMEMB:
Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 42 z dne 01.03.2008

Datum začetka veljavnosti:02.06.2007
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 31.12.2008

Predpisi, ki spreminjajo dani osnovni predpis:

2008 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2008 (REBALANS)
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2008
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 42 z dne 01.03.2008)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:21.02.2008
Datum objave:01.03.2008
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 42 z dne 01.03.2008

Datum začetka veljavnosti:02.03.2008
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 31.12.2008