Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic neurij na objektih komunalne infrastrukture v občini Gornja Radgona za leto 2008

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic neurij na objektih komunalne infrastrukture v občini Gornja Radgona za leto 2008
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 45 z dne 15.08.2008)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:07.08.2008
Datum objave:15.08.2008
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 45 z dne 15.08.2008

Datum začetka veljavnosti:16.08.2008
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 31.12.2008