Sklep o podaljšanju začasnega financiranju občine Gornja Radgona in Apače v obdobju april – junij 2007

Naslov / osnovni predpis:

Sklep o podaljšanju začasnega financiranju občine Gornja Radgona in Apače v obdobju april – junij 2007
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih,
št. 30 z dne 01.04.2007)

Organ sprejema:Občinska sveta Občine Gornja Radgona in Občine Apače
Datum sprejema:29.03.2007
Datum objave:01.04.2007
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih,
št. 30 z dne 01.04.2007

Datum začetka veljavnosti:01.04.2007
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 30.06.2007