Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2005

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2005
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 9 z dne 31.12.2004)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:23.12.2004
Datum objave:31.12.2004
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 9 z dne 31.12.2004

OBJAVE SPREMEMB:
Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 12 z dne 01.07.2005

Datum začetka veljavnosti:01.01.2005
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 31.12.2005

Predpisi, ki spreminjajo dani osnovni predpis:

2005 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2005 (REBALANS)
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2005
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 12 z dne 01.07.2005)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:30.06.2005
Datum objave:01.07.2005
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 12 z dne 01.07.2005

Datum začetka veljavnosti:02.07.2005
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 31.12.2005