Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic neurij na lokalnih cestah in javnih poteh za leto 2005

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic neurij na lokalnih cestah in javnih poteh za leto 2005
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 14 z dne 01.11.2005)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:27.10.2005
Datum objave:01.11.2005
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 14 z dne 01.11.2005

Datum začetka veljavnosti:02.11.2005
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 31.12.2005