Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic zime 2003 – 2004 in neurij 2004, na lokalnih cestah in javnih poteh za leto 2004

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic zime 2003 – 2004 in neurij 2004, na lokalnih cestah in javnih poteh za leto 2004
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 7 z dne 01.08.2004)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:29.07.2004
Datum objave:01.08.2004
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 7 z dne 01.08.2004

Datum začetka veljavnosti:02.08.2004
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 31.12.2004