Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2003

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2003
(Uradni list RS, št. 39/2003)

Organ sprejema:Očinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:10.04.2003
Datum objave:28.04.2003
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 39/2003

OBJAVE SPREMEMB:
Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 2 z dne 15.10.2003

Datum začetka veljavnosti:29.04.2003
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 31.12.2003

Predpisi, ki spreminjajo dani osnovni predpis:

2003 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2003 (REBALANS)
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2003
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 2 z dne 15.10.2003)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:25.09.2003
Datum objave:15.10.2003
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 2 z dne 15.10.2003

Datum začetka veljavnosti:16.10.2003
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 31.12.2003