Sklep o začasnem financiranju Občine Gornja Radgona v letu 2003

Naslov / osnovni predpis:

Sklep o začasnem financiranju Občine Gornja Radgona v letu 2003
(Uradni list RS, št. 117/2002)

Organ sprejema:Župan Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:20.12.2002
Datum objave:28.12.2002
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 117/2002

Datum začetka veljavnosti:29.12.2002
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 29.04.2003