Sklep o podaljšanju začasnega financiranja Občine Gornja Radgona v letu 2003

Naslov / osnovni predpis:

Sklep o podaljšanju začasnega financiranja Občine Gornja Radgona v letu 2003
(Uradni list RS, št. 26/2003)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:27.02.2003
Datum objave:13.03.2003
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 26/2003

Datum začetka veljavnosti:14.03.2003
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 29.04.2003