Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2010

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2010
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 55 z dne 31.12.2009)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:23.12.2009
Datum objave:31.12.2009
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 55 z dne 31.12.2009

Datum začetka veljavnosti:01.01.2010
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 31.12.2010

Predpisi, ki spreminjajo dani osnovni predpis:

2010 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2010 (REBALANS)
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2010
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 59 z dne 01.07.2010)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:28.06.2010
Datum objave:01.07.2010
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 59 z dne 01.07.2010

Datum začetka veljavnosti:02.07.2010
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 31.12.2010