Zaključni račun proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2009

Naslov / osnovni predpis:

Zaključni račun proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2009
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 57 z dne 01.05.2010)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:26.04.2010
Datum objave:01.05.2010
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 57 z dne 01.05.2010

Datum začetka veljavnosti:01.05.2010