Sklep o začasnem financiranju Občine Gornja Radgona v obdobju januar – marec 2011

Naslov / osnovni predpis:

Sklep o začasnem financiranju Občine Gornja Radgona v obdobju januar – marec 2011 (S PRILOGAMI)
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih,
št. 63 z dne 30.12.2010)

Organ sprejema:Župan Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:23.12.2010
Datum objave:30.12.2010
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih,
št. 63 z dne 30.12.2010

Datum začetka veljavnosti:01.01.2011