Sklep o začasnem financiranju Občine Gornja Radgona v obdobju januar – marec 2012

Naslov / osnovni predpis:

Sklep o začasnem financiranju Občine Gornja Radgona v obdobju januar – marec 2012 (S PRILOGAMI)
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih,
št. 69, dne 31.12.2011)

Organ sprejema:Župan Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:19.12.2011
Datum objave:31.12.2011
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih,
št. 69, dne 31.12.2011

Datum začetka veljavnosti:01.01.2012
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 02.02.2012
Opombe:

Ta sklep je prenehal veljati z dnem pričetka veljave Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2012 (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 70 z dne 01.02.2012).