Zaključni račun proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2011

Naslov / osnovni predpis:

Zaključni račun proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2011
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 71 z dne 15.04.2012)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:05.04.2012
Datum objave:15.04.2012
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 71 z dne 15.04.2012

Datum začetka veljavnosti:15.04.2012