Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic plazov v občini Gornja Radgona za leto 2013

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic plazov v občini Gornja Radgona za leto 2013
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 81 z dne 15.06.2013)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:06.06.2013
Datum objave:15.06.2013
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 81 z dne 15.06.2013 

Datum začetka veljavnosti:16.06.2013