Sklep o začasnem financiranju Občine Gornja Radgona v obdobju januar – marec 2015

Naslov / osnovni predpis:

Sklep o začasnem financiranju Občine Gornja Radgona v obdobju januar – marec 2015 (S PRILOGAMI)
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih,
št. 88, dne 31.12.2014

Organ sprejema:Župan Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:23.12.2014
Datum objave:31.12.2014
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih,
št. 88, dne 31.12.2014 

Datum začetka veljavnosti:01.01.2015