Sklep o začasnem financiranju Občine Gornja Radgona v obdobju januar – marec 2017

Naslov / osnovni predpis:

Sklep o začasnem financiranju Občine Gornja Radgona v obdobju januar – marec 2017 (S PRILOGAMI)
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona,
št. 6/2016, dne 31.12.2016

Organ sprejema:Župan Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:23.12.2016
Datum objave:31.12.2016
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona,
št. 6/2016, dne 31.12.2016 

Datum začetka veljavnosti:01.01.2017