Sklep o začasnem financiranju Občine Gornja Radgona v obdobju januar – marec 2019

Naslov / osnovni predpis:

Sklep o začasnem financiranju Občine Gornja Radgona v obdobju januar – marec 2019 (S PRILOGAMI)
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 9/2018, dne 31.12.2018)

Organ sprejema:Župan Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:21.12.2018
Datum objave:31.12.2018
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 9/2018, dne 31.12.2018

Datum začetka veljavnosti:01.01.2019