Sklep o začasnem financiranju Občine Gornja Radgona v obdobju januar – marec 2020

Naslov / osnovni predpis:

Sklep o začasnem financiranju Občine Gornja Radgona v obdobju januar – marec 2020 (S PRILOGAMI)
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 5/2019, dne 24.12.2019)

Organ sprejema:Župan Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:20.12.2019
Datum objave:24.12.2019
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 5/2019, dne 24.12.2019

Datum začetka veljavnosti:01.01.2020