Sklep o začasnem financiranju Občine Gornja Radgona v obdobju april – junij 2020

Naslov / osnovni predpis:

Sklep o začasnem financiranju Občine Gornja Radgona v obdobju april – junij 2020
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 2/2020, dne 31.03.2020)

 

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:26.03.2020
Datum objave:31.03.2020
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 2/2020, dne 31.03.2020

Datum začetka veljavnosti:01.04.2020