Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2019

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2019
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 3/2020 z dne 15.05.2020)

PREDLOG ODLOKA S PRILOGAMI

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:04.05.2020
Datum objave:15.05.2020
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 3/2020 z dne 15.05.2020

Datum začetka veljavnosti:15.05.2020