Sklep o začasnem financiranju Občine Gornja Radgona v obdobju januar – marec 2021

Naslov / osnovni predpis:

Sklep o začasnem financiranju Občine Gornja Radgona v obdobju januar – marec 2021
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 8/2020, dne 31.12.2020)

Organ sprejema:Župan Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:28.12.2020
Datum objave:31.12.2020
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 8/2020, dne 31.12.2020

Datum začetka veljavnosti:01.01.2021