Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2020

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2020
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 4/2020 z dne 24.06.2020) 

Sprejet predlog pororačuna - splošni del, posebni del in ostale obvezne priloge (PDF)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:18.06.2020
Datum objave:24.06.2020
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 4/2020 z dne 24.06.2020

Datum začetka veljavnosti:25.06.2020