Sklep o začasnem financiranju Občine Gornja Radgona v obdobju april – junij 2023

Naslov / osnovni predpis:

Sklep o začasnem financiranju Občine Gornja Radgona v obdobju april – junij 2023
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 2/2023, dne 31.03.2023)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:29.03.2023
Datum objave:31.03.2023
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona,
št. 2/2023, dne 31.03.2023

Datum začetka veljavnosti:01.04.2023