Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Gornja Radgona za leto 2007

Naslov / osnovni predpis:

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Gornja Radgona za leto 2007
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 28 z dne 31.12.2006)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:21.12.2006
Datum objave:31.12.2006
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 28 z dne 31.12.2006

Datum začetka veljavnosti:01.01.2007
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 31.12.2007