Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Gornja Radgona za leto 2010

Naslov / osnovni predpis:

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Gornja Radgona za leto 2010
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 55 z dne 31.12.2009)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:23.12.2009
Datum objave:31.12.2009
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 55 z dne 31.12.2009

Datum začetka veljavnosti:01.01.2010
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 31.12.2010