Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Gornja Radgona za leto 2002

Naslov / osnovni predpis:

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Gornja Radgona za leto 2002
(Uradni list RS, št. 13/2002)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:29.11.2001
Datum objave:15.02.2002
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 13/2002

Datum začetka veljavnosti:01.01.2002
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 31.12.2002