Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Gornja Radgona za leto 2003

Naslov / osnovni predpis:

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Gornja Radgona za leto 2003
(Uradni list RS, št. 119/2002)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:27.12.2002
Datum objave:30.12.2002
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 119/2002

Datum začetka veljavnosti:01.01.2003
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 31.12.2003